stavebný dozor

Prešov Vranov Nad Topľou Humenné Medzilaborce Stropkov Svidník Bardejov Snina Sobrance Michalovce Trebišov Košice Gelnica Spišská Nová Ves Stará Ľubovna Sabinov Levoča Kežmarok Poprad Rožňava Revúca Rimavská Sobota Brezno Banská Bystrica Poltár Lučenec Detva Zvolen Veľký Krtíš Krupina Banská Štiavnica Žiar Nad Hronom Žarnovica Liptovský Mikuláš Ružomberok Martin Turčianske Teplice Prievidza Partizánske Bánovce Nad Bebravou Dolný Kubín Tvrdošín Námestovo Čadca Kysucké Nové Mesto Bytča Žilina Považská Bystrica Púchov Ilava Zlaté Moravce Levice Nové Zámky Šaľa Nitra Topoľčany Nové Mesto Nad Váhom Hlohovec Piešťany Myjava Trnava Galanta Komárno Dunajská Streda Bratislava Senec Pezinok Malacky Senica Skalica

Stavebný dozor teraz od 150€, vykonávaný spôsobilou osobou nezávisle a transparentne.

Cieľom každého vlastníka nehnuteľnosti, ktorý pripravuje akúkoľvek realizáciu výstavby, je
hladký a bezproblémový priebeh, aby po stránke finančnej, technickej a materiálnej bola celá
výstavba v poriadku. Bezpečnosť počas stavebných prác a zabezpečenie všetkých právnych
úkonov pridávajú na náročnosti zvládnutia tohto procesu a preto portál www.realityservis.sk
ponúka mnohé vyžadované realitné služby, medzi ktorými nesmie chýbať ani stavebný dozor.

Čo získate využitím stavebného dozoru u nás :

• Bezkonkurenčnú cenu od 150€ - Prinášame Vám výhodnú cenu, ktorá je v porovnaní s ostatnými konkurenčnými ponukami podstatne nižšia. Pri nás nebudete platiť žiadne extra poplatky navyše, pretože po vzájomnej dohode získavate jednotnú cenu, ktorá zahŕňa aj náklady na cestu a výdavky spojené so štandardnými úradnými poplatkami.

• Vykonávanie dozoru kdekoľvek - Je úplne jedno, kde presne sa nachádza miesto Vašej stavby. Pokiaľ potrebujete pomôcť s dohľadom nad priebehom stavebných prác a ďalšími súvisiacimi činnosťami, sme Vám k dispozícií po celom území Slovenska.

• Odbornosť a nezávislosť – Pri využití našich služieb máte garantovanú nezávislosť a odbornú prácu, ktorá je vykonávaná spôsobilým stavebným inžinierom s udelenou licenciou, zapísaným v komore, doplnenou o skúsenosti a množstvo úspešnej práce.

• Pomoc pri výbere dodávateľov – Šancu získať výhodné ceny na nákupy potrebných stavebných materiálov, zabezpečenie tých najlepších dodávateľov a úsporu financií máte iba s nami. Vďaka bohatej praxi a dobrým kontaktom pomáhame klientom aj v tejto oblasti a túto výhodu Vám prinášame ako bonus za Vašu prejavenú dôveru.

Stavebný dozor od www.realityservis.sk sa stará o :

  •  kontrolu bezpečnostných opatrení, aby boli všetky osoby zúčastňujúce sa výstavby  a následného obývania chránené pred vznikom rôznych nebezpečných udalostí

  •  dôkladné a objektívne zhodnotenie rozpočtu vynaloženého na pokrytie všetkých  výdavkov súvisiacich s výstavbou a  zabezpečenie celkovej transparentnosti pri  vyplácaní stavebníkov a obchodoch spojených s nákupom a dodaním materiálu

  • úschovu všetkých stavebných materiálov za účelom udržiavania kvalitného stavu

  •  dohliadanie na činnosť stavebníkov a všetky ich vykonávané pracovné postupy

  • eliminovanie pokút zo strany štátnych úradov vďaka plneniu zákonných noriem

 

Podrobný popis činností drobné stavby hrubá stavba RD holodom dom na kľúč
oboznámenie sa s realizačným projektom stavby a projektom pre stavebné povolenie a ich kontrola
potvrdenie tlačiva o vykonávaní stavebného dozoru na stavbe pre vydanie stavebného povolenia stavebným úradom
"spolupráca s investorom na tvorbe cenových ponúk pre výstavbu domu od osvedčených stavebných firiem, pripomienkovanie a kontrola znenia ""Zmluvy o dielo""- podmienky odstúpenia od zmluvy, termíny odovzdania, platby..."
"kontrola vedenia stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia"
odsúhlasenie zmien materiálu a technológie výstavby
kontrola staveniska pred začatím výstavby X
prebratie základovej škáry pred betonážou základov X
"prebratie zhutneného štrkového lôžka a výstuže podkladného betónu (základovej dosky)- kontrola frakcie kameniva, úroveň zhutnenia, hrúbky ŽB dosky, previazanie karisiete."
prebratie zvislých nosných prvkov prvého nadzemného podlažia (nosné a obvodové murivo, výstuž stĺpov) X
kontrola a prebratie výstuže schodiskového ramena pred betonážou X
prebratie výstuže vencov pred betonážou X
kontrola nosných prvkov drevenej konštrukcie alebo oceľovej konštrukcie krovu X
"prebratie strešnej krytiny- dôraz na dôkladne prevedenú prácu, kontrola latovania, strešnej fólie, spojovacieho materiálu a oplechovania komína, kontrola klampiarskych prvkov a bleskozvodu" X
dohľad pri murovaní priečok- kontrola spojiva, väzby (spoju) muriva k nosnej stene, X X
dohľad nad správnym osadením okien a dverí- kontrola kovania, profilu a tesnenia. X X
prebratie rozvodov vodovodného potrubia a vykurovania- kontrola tlakovej skúšky, X X
kontrola použitého materiílu pri elektroinštalácii podľa zmluvy o dielo X X
"prevzatie vnútorných MVC alebo sádrových omietok- kontrola rovinatosti, použitia adhézneho mostíka (betonkontakt) pred omietaním" X X
"dohľad pred a pri betonáži poteru- prebratie tepelnej izolácie podláh, dodržanie dilatácie a rovinatosti betónového poteru" X X
"prebratie SDK konštrukcie- použitie parozábrany, dôraz na dôkladne prevedenú prácu pri zatepľovaní stropnej konštrukcie, typu SDK, profilov, počtu spojov na m2 a mb, spojov k stenám. " X X
"dôsledná kontrola obkladačských prác- použitie vhodného lepidla, typu penetrácie, dodržanie dilatačných špár, hydroizolácie sprchovacieho kúta, osadenie vane, vaničky, a Geberitu, kontrola technologického postupu kladenia obkladov a dlažieb." X X X
kontrola obmurovania a napojenia krbovej vložky na komínové teleso, vyžiadanie revízie komínu kominárom X X X
"dôsledná kontrola pri zatepľovacích prácach- typ a výrobca použitého lepidla, sieťky, kotiev, penetrácie, druhu a štruktúry zrna fasádnej omietky s dôrazom na správny technologický postup pri zatepľovaní" X X X
prevzatie laminátových podláh, rohových a prechodových líšt, osadenia interiérových dverí a maľovky X X X
kontrola celej stavby, návrh na odstránenie nedostatkov, prebratie stavby odovzdávajúcim protokolom X X X
účasť na kolaudačnom konaní a dozor nad odstránením kolaudačných chýb X X X
Konečná cena za vykonanú prácu vrátane nákladov na dopravu 150,00 € 430,00 € 780,00 € 930,00 €

Pokojne nám napíšte alebo zavolajte aj z pohodlia svojho domova. Radi Vám poradíme,
preberieme s Vami stavebnú problematiku a dohodneme sa na poskytnutí našich služieb
za najlepšiu cenu. Pôsobíme po celom Slovensku a realitné služby vykonávame expresne
rýchlo s termínom odovzdania podľa individuálnych požiadaviek. https://realityservis.sk/
je garanciou odbornosti a objektívnosti a výsledok našej činnosti bude právne uznaným.